Strona Główna BILETY Zasady korzystania z Karty Miejskiej

Zasady korzystania z Karty Miejskiej

Email Drukuj PDF

UZUPEŁNIANIE STANU KONTA KARTY MIEJSKIEJ

 1. W chwili odbioru w BOK Karty Miejskiej należy dokonać pierwszego jej załadowania (elektroniczna portmonetka) określoną kwotą lub określoną w cenniku MZK sp. z o.o. kwotą minimalną, która umożliwia opłatę za przejazdy bądź wykupić bilet okresowy na Karcie Miejskiej.
 2. Kolejne doładowania (elektroniczna portmonetka) Karty można dokonać w BOK oraz w pojeździe u kierowcy. Pasażer każdorazowo otrzymuje potwierdzenie dokonania wpłaty.
 3. Bilety okresowe na Karcie Miejskiej można wykupić w BOK.
 4. Pasażer posiadający Kartę imienną z kontem o wartości niewystarczającej na odbycie przejazdu otrzymuje od MZK sp. z o. o. możliwość debetu w wysokości jednego biletu normalnego. Przy najbliższym ładowaniu Karty kwota ta zostanie automatycznie odliczona od środków uzupełniających konto Karty.

KASOWANIE KARTY MIEJSKIEJ (ELEKTRONICZNA PORTMONETKA)

 1. Obowiązkowi rejestracji Karty (tj. „kasowania” z wykorzystaniem kasowników biletów elektronicznych) w autobusie MZK sp. z o.o. podlegają wszystkie rodzaje Karty Miejskiej.
 2. Kasownik pobiera z Karty odpowiednio automatycznie: opłatę normalną, ulgową lub rejestruje tylko przejazd.
 3. Wsiadając do autobusu należy zbliżyć Kartę Miejską do czytnika jednego z kasowników. Zaświecenie czerwonej lampki na kasowniku oraz pojedynczy sygnał dźwiękowy sygnalizuje zarejestrowanie przejazdu. Na wyświetlaczu pokaże się wysokość pobranej opłaty oraz aktualny stan konta Karty. W przypadku braku zaświecenia lampki bądź sygnału dźwiękowego należy nacisnąć przycisk S i zbliżyć Kartę do czytnika kasownika. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat z informacją, czy Karta została skasowana.
 4. Wszystkie komunikaty na wyświetlaczu kasownika wyświetlane są tak długo, jak długo Karta przyłożona jest do jego czytnika. Po odjęciu Karty od kasownika, wraca on do trybu pracy normalnej.
 5. W przypadku gdy Karta zostanie zbyt szybko odsunięta od kasownika, przez co nie ma pewności co do wykonania poprawnego skasowania, pasażer otrzyma komunikat o sprawdzeniu stanu operacji. W tym przypadku czynność rejestracji należy powtórzyć.
 6. Zaświecenie czerwonej lampki, potrójny sygnał dźwiękowy i odpowiedni komunikat:
  • upłynięcia daty ważności technicznej używalności Karty
  • upłynięcia daty ważności Karty
  • zablokowania Karty
  • umieszczenia Karty na „czarnej liście"
  sygnalizuje, że przejazd nie został zarejestrowany. W tym przypadku pasażer jest zobowiązany do zakupu jednorazowego biletu papierowego u kierowcy.
 7. Upłynięcie daty ważności uprawnień do przejazdów ulgowych nie będzie sygnalizowane w specjalny sposób. Kasownik pobierze opłatę jak za przejazd normalny.
 8. W przypadku gdy środki na koncie Karty nie są wystarczające na opłacenie przejazdu lub są równe 0, pasażer ma możliwość opłacenia przejazdu na debet. Na kasowniku zaświeci się czerwona lampka, pojawi się komunikat o ujemnej wartości stanu konta, co będzie zasygnalizowane potrójnym sygnałem dźwiękowym.
 9. Ujemny stan konta Karty nie pozwala na dokonanie skasowania. Próba skasowania dodatkowego lub skasowania na innej linii spowoduje zasygnalizowanie braku środków poprzez zaświecenie czerwonej lampki, potrójny sygnał dźwiękowy oraz wyświetlenie odpowiedniego komunikatu: "Brak punktów".
 10. Ilość pozostałej gotówki na koncie można sprawdzić naciskając przycisk S i zbliżając Kartę do czytnika kasownika. Zasygnalizowane to jest poprzez zaświecenie czerwonej lampki i pojedynczy sygnał dźwiękowy. Dodatkowo kasownik potwierdza stan sprawdzenia Karty poprzez podwójny sygnał dźwiękowy.
 11. Posiadacz Karty Miejskiej imiennej (z wyjątkiem bezpłatnej) chcąc zapłacić za osobę towarzyszącą, bagaż czy zwierzę musi wybrać rodzaj opłaty (normalna lub ulgowa) naciskając jeden z przycisków (odpowiednio N lub U) i zbliżyć Kartę do czytnika kasownika. Operacja ta jest sygnalizowana poprzez komunikat na wyświetlaczu kasownika, pojedynczy sygnał dźwiękowy oraz zaświecenie czerwonej lampki.
 12. Czynność dokasowania można powtórzyć przy opłacaniu przejazdu maksymalnie do 30 osób (bagaży, zwierząt).
 13. Posiadacz Karty na okaziciela chcąc zapłacić za osobę towarzyszącą, bagaż czy zwierzę ma możliwość tylko i wyłącznie dokonania opłaty normalnej naciskając przycisk N.
 14. Pierwsza operacja rejestracji przejazdu po wejściu do pojazdu powinna być wykonana bez użycia przycisków. Opłata pobierana jest za użytkownika Karty.
 15. Osoby podróżujące z użytkownikiem Karty, za które uiścił opłatę, posiadają opłacony przejazd na tym samym odcinku co użytkownik Karty.
 16. Karty Miejskie z wykupionym biletem okresowym podlegają rejestracji.
 17. Wsiadając do autobusu należy zbliżyć Kartę do czytnika jednego z kasowników. Zaświecenie czerwonej lampki oraz pojedynczy sygnał dźwiękowy sygnalizuje zarejestrowanie przejazdu. Na czytniku pojawi się komunikat: „Zarejestrowano ważny do dnia …….”
 18. W przypadku korzystania z biletu okresowego na 1 linię, bilet nie zostanie zarejestrowany na innej linii niż na tej, na którą został wykupiony. Przy przyłożeniu Karty do czytnika automatycznie zostaną pobrane pieniądze z elektronicznej portmonetki i pojawi się komunikat: "Pobrano:..." oraz „Bilet nieważny na tej linii!!!”. W przypadku braku środków na koncie Karty można skorzystać z debetu (patrz kasowanie KM pkt 8) lub zakupić jednorazowy bilet u kierowcy.

KASOWANIE KARTY MIEJSKIEJ (BILETY OKRESOWE)

 1. Karty Miejskie z wykupionym biletem okresowym podlegają rejestracji.
 2. Wsiadając do autobusu należy zbliżyć Kartę do czytnika jednego z kasowników. Zaświecenie czerwonej lampki oraz pojedynczy sygnał dźwiękowy sygnalizuje zarejestrowanie przejazdu. Na czytniku pojawi się komunikat: „Zarejestrowano ważny do dnia …….”
 3. W przypadku korzystania z biletu okresowego na 1 linię, bilet nie zostanie zarejestrowany na innej linii niż na tej, na którą został wykupiony. Przy przyłożeniu Karty do czytnika automatycznie zostaną pobrane pieniądze z elektronicznej portmonetki i pojawi się komunikat: "Pobrano:..." oraz „Bilet nieważny na tej linii!!!”. W przypadku braku środków na koncie Karty można skorzystać z debetu (patrz kasowanie KM pkt 8) lub zakupić jednorazowy bilet u kierowcy.
 
Jak oceniasz pracę MZK w Piotrkowie?
 

Who's Online

Naszą witrynę przegląda teraz 36 gości