Strona Główna Usługi MZK OKRĘGOWA Stacja kontroli pojazdów

OKRĘGOWA Stacja kontroli pojazdów

Email Drukuj PDF

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW
o rozszerzonym zakresie badań technicznych wykonuje:

1.Badanie wszystkich pojazdów w podstawowym zakresie (badanie okresowe) .
2.Badanie pojazdów:
- motocykli,
- samochodów osobowych,
- autobusów, samochodów ciężarowych,
- ciągników rolniczych i przyczep,
oraz
- pojazdów zasilanych gazem ( przypominamy o konieczności przedstawienia protokołu dozoru zbiornika gazu)
- pojazdów sprowadzonych z zagranicy,
- dodatkowe badania autobusu dla prędkości do 100 km/h
- określenie spełnienia wymagań tzw. VAT 1-4
- przed pierwszą rejestracją pojazdy marki SAM
- po zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego przez Policję lub ITD,
- po dokonaniu zmian konstrukcyjnych,
- nabijamy numery na podwoziach oraz tabliczki zastępcze.

Na życzenie wykonujemy także :
- regulację świateł,
- regulację ciśnienia w ogumieniu,
- komputerową kontrolę amortyzatorów (poj. do 3,5 t DMC)
- regulacja gaźnika,
- ustawianie zbieżności kół.

Na naszej stacji diagnostycznej wykonujemy również badania okresowe z udziałem inspektorów UDT i konserwatorów urządzeń pokładowych objętych dozorem technicznym, w tym:

- podnośników montażowych,
- żurawi przeładunkowych,
- samochodowych podestów ruchomych (tzw. burt załadowczych),
- dźwigników (tzw.”hakowców").

Stacja czynna w dni robocze : 9.00 - 17.00, w soboty : nieczynne

ZAPRASZAMY w dni robocze : 9.00 - 16.30


Bliższe informacje można uzyskać pod
nr tel. 44 742 12 33

lub pod adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


 

 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. (Dz. U. nr 223 z 2004 r., poz. 2261)

Tabela opłat za badania techniczne pojazdów

Lp.

Wyszczególnienie

Opłata w zł (zawiera podatek od towarów i usług VAT)

1

2

3

1

Okresowe badanie techniczne:

1.1

- motocykl, ciągnik rolniczy

62,00

1.2

- samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1)

98,00

1.3

- samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.

153,00

1.4

- samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy

176,00

1.5

- autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą

199,00

1.6

- przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.

40,00

1.7

- przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c.

50,00

1.8

- przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c.

70,00

1.9

- przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.

78,00

1.10

- przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.

163,00

1.11

- przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c.

177,00

1.12

- pojazd przeznaczony do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)

85,00

1.13

- taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)

42,00

1.14

- pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)

50,00

1.15

- pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne)

63,00

1.16

- pojazd przystosowany do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)

48,00

1.17

- tramwaj - wagon silnikowy

330,00

1.18

- tramwaj - wagon przegubowy

395,00

1.19

- tramwaj - wagon doczepny czynny

250,00

1.20

- tramwaj - wagon doczepny bierny

110,00

1.21

- trolejbus - badania elektryczne 2)

115,00

2

Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:

2.1

- skuteczności i równomierności działania hamulców

20,00

2.2

- skuteczności działania hamulców tramwaju

120,00

2.3

- skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu

50,00

2.4

- ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania

14,00

2.5

- połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu

20,00

2.6

- toksyczności spalin

14,00

2.7

- poziomu hałasu

20,00

2.8

- geometrii kół jednej osi

36,00

2.9

- działania amortyzatorów jednej osi

14,00

2.10

- wszystkich innych usterek łącznie

20,00

3

Pierwsze badanie techniczne pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą (dotyczy również jednej sztuki pojazdu zwolnionego z badań homologacyjnych):

3.1

- motocykl, motorower, ciągnik rolniczy

116,00

3.2

- samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.

169,00

3.3

- samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.

232,00

3.4

- samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy

297,00

3.5

- autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą

327,00

3.6

- przyczepa lekka, przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.

92,00

3.7

- przyczepa ciężarowa rolnicza od 1,5 t do 6 t d.m.c.

134,00

3.8

- przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c.

165,00

3.9

- przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.

170,00

3.10

- przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.

269,00

3.11

- przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c.

297,00

4

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

4.1

- określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) 4)

20,00

4.2

- po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)

94,00

4.3

- dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym

51,00

5

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

5.1

- co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych. 3)

20,00

5.2

- po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)

94,00

6

Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:

6.1

- w którym dokonano montażu instalacji do zasilania gazem w pojeździe zarejestrowanym (za badanie specjalistyczne)

114,00

6.2

- który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)

42,00

6.3

- który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)

50,00

6.4

- który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)

85,00

6.5

- autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne)

126,00

6.6

- do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)

48,00

6.7

- w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym.

82,00

6.8

- o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

50,00

6.9

- skierowany przez starostę w celu ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji

60, 00

6.10

- pojazd sprowadzony z zagranicy i noszący ślady uszkodzeń lub którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

94,00

7

Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:

7.1

- prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 1)

35,00

7.2

- czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze 4)

21,00

7.3

- czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób 4)

48,00

7.4

- czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej.4)

41,00

7.5

- czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego4)

41,00

7.6

- wykonanie numeru nadwozia

49,00

7.7

- wykonanie numeru silnika

49,00

7.8

- wykonanie tabliczki i jej umieszczenie

36,00

7.9

- sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych

82,00

7.10

- pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy5)

255,00

Objaśnienia:

 1. W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: "przystosowany do ciągnięcia przyczepy" lub "HAK" nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1 tabeli.

 2. Pozostałe badania jak dla autobusu.

 3. W przypadku gdy opłata za badania techniczne powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp.1 tabeli.

 4. Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.

 5. Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów  i oceny prawidłowości rozmieszczenia  punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t. d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.

Uwaga:Użyte w tekście skróty oznaczają:
m.w. - masa własna pojazdu
d.m.c. - dopuszczalna masa całkowita pojazdu.

 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 18 września 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów

Na podstawie art. 84a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz. U. Nr 223, poz. 2261 oraz z 2005 r. Nr 155, poz. 1302) w tabeli opłat za badania techniczne pojazdów wprowadza się następujące zmiany:

  1) skreśla się części oznaczone Ip. 1.12 - Ip. 1.14 i Ip. 1.16;

  2) po części oznaczonej Ip. 1.21 dodaje się część oznaczoną Ip. 1.22 i Ip. 1.23 w brzmieniu:

1.22

motorower

50,00

1.23

pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej

62,00

  3) skreśla się części oznaczone Ip. 3 - Ip. 3.11;

  4) skreśla się część oznaczoną Ip. 6.1;

  5) części oznaczone Ip. 6.8 - Ip. 6.11 otrzymują brzmienie:

6.8

o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym

50,00

6.9

skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu

w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji

60,00

jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska

94,00

6.10

w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

94,00

6.11

pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym

50,00

  6) po części oznaczonej Ip. 6.11 dodaje się część oznaczoną Ip. 6.12 w brzmieniu:

6.12

dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego

120,00


§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 września 2009 r.

Minister Infrastruktury: w z. T. Jarmuziewicz

__________
1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234, poz. 1573 i 1574 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 i 803 i Nr 98, poz. 817.

 

Poprawiony: wtorek, 03 lipca 2018 10:14  
Jak oceniasz pracę MZK w Piotrkowie?
 

Who's Online

Naszą witrynę przegląda teraz 188 gości