Strona Główna Cennik Opłaty zwielokrotnione

Opłaty zwielokrotnione

Email Drukuj PDF

Tabela opłat zwielokrotnionych
Obowiązująca od 1.04.2019 r.


Rodzaj opłaty

Wysokość
opłaty

1. Za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu:

130,00 zł
(w ciągu 7 dni-91 zł)

2. Za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu:

104,00 zł
(w ciągu 7 dni-72,80 zł)

3. Za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt, a w szczególności za zabrane ze sobą do środka transportu:

a) rzeczy i zwierząt, za których przewóz taryfa przewiduje opłaty – bez odpowiedniego dokumentu przewozu,

b) rzeczy wyłączone z przewozu albo rzeczy dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych – bez zachowania tych warunków.

52,00 zł

4. Za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny.

390,00 zł

5. Pasażer, który podczas kontroli nie posiadał dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego i okaże go kontrolującemu w ciągu 7 dni

10 % z pkt
1 lub 2

W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty – wysokość opłaty dodatkowej obniża się o 30 %

Zgodnie z uchwałą Nr IV/42/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 30 stycznia 2019r.

Patrz : regulamin kontroli

 

Poprawiony: poniedziałek, 01 kwietnia 2019 10:48  
Jak oceniasz pracę MZK w Piotrkowie?
 

Who's Online

Naszą witrynę przegląda teraz 47 gości