UCHWAŁY RADY MIASTA

czwartek, 18 marca 2021 07:47
Drukuj

U C H W A Ł Y   R A D Y   M I A S T A   P I O T R K O W A   T R Y B U N A L S K I E G O:

Uchwała Rady Miasta Nr LIV/695/22 z dnia 31 sierpnia 2022r.

Uchwała Rady Miasta Nr IV/42/19 z dnia 30 stycznia 2019r.

- Uchwała Rady Miasta Nr XLII/548/17 z dnia 30 sierpnia 2017r.

- Uchwała Rady Miasta Nr XXVII/364/16 z dnia 26 października 2016r.

- Uchwała Rady Miasta Nr XXVI/494/12 z dnia 31 października 2012r.

- Uchwała Rady Miasta Nr XIV/304 z dnia 30 listopada 2011r.

- Uchwała Rady Miasta Nr VII/134/11 z dnia 30 marca 2011r.

- Uchwała Rady Miasta Nr XXIII/394/2008

- Uchwała Rady Miasta Nr XLIX/824/2006

- Uchwała Rady Miasta Nr XIII/190/2003

Poprawiony: środa, 28 września 2022 09:14