Strona Główna BOK Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Email Drukuj PDF

Deklaracja dostępności

Miejski Zakład Komunikacyjny Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim

    Data publikacji strony internetowej: 2010-05-03

    Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-09-02

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wyłączenia

    Strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

    Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-17

    Oświadczenie zostało poddane przeglądowi dnia : 2021-03-17

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.Osobą do kontaktu jest Monika Baryła, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel.447421233

Każdy ma prawo:

-zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

-zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
-wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
-dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

-wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
-wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: MZK Spółka z o.o.

Adres: ul.Krakowskie Przedmieście 73, 97-300 Piotrków Tryb.
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Telefon: 44 742 12 33

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek MZK Sp. z o.o. - ul.Krakowskie Przedmieście 73

Dojazd: samochodem lub komunikacją miejską.

Przed wejściem znajduje się parking, ale nie ma wyznaczonych stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Na miejscu brak możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Spółka dopuszcza możliwość wstępu z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma windy.

Na wniosek osoby niepełnosprawnej zapewniona zostaje pomoc pracownika MZK Spółka z o.o.

Poprawiony: środa, 17 marca 2021 10:02  
Jak oceniasz pracę MZK w Piotrkowie?
 

Who's Online

Naszą witrynę przegląda teraz 41 gości