Przetarg na dostawę paliwa w 2020r dla MZK

piątek, 18 października 2019 09:30
Drukuj

MZK Sp z o.o. w Piotrkowie Tryb. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim w 2020 roku.
Zobacz: ogłoszenie o zamówieniu

W załączeniu:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Wzór umowy

- Edytowalna wersja formularza JEDZ

- Klucz publiczny

- Odpowiedź na pytanie wykonawców-1

- Odpowiedź na pytania wykonawców-2

U W A G A
Sprostowanie do SIWZ:
1.W rozdziale VIII punkt 1
jest: (słownie: czterdzieści tysięcy złotych)

winno być: (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)
2. W rozdziale XIV SIWZ po wyrażeniu obowiązywać wykreśla się "na trzy dni przed otwarciem ofert tj."

- Zestawienie ofert

- Wybór najkorzystniejszej oferty

 


Poprawiony: środa, 11 grudnia 2019 08:16